Kari Rolland

Lærer, saksofon
kari.rolland@kul.oslo.kommune.no

Kari Rolland har musikk hovedfag fra Universitetet i Oslo, og diverse etterutdanninger innenfor sine fag. Hun har jobbet frilans som utøver, pedagog, kapellmester, komponist og arrangør, samt kulturpolitisk, siden midten av 70-tallet. Hun har jobbet kulturskolen siden 1999. Her underviser hun i saksofon, improvisasjon, prestasjonsforberedelse og i lørdagsskolen. Utenfor kulturskolen gjør Kari også seminarer og workshops for blant annet korps, kor, orkestre og kulturskoler i improvisasjon og Soundpainting. Hun tar dessuten frilansoppdrag som utøver og underviser i instrumentaldidaktikk for saksofon ved Norges musikkhøgskole.

Portrettbilde av Kari Rolland
Kari Rolland.