Idrettsanlegg

Frogner stadion

Utendørs idrettsanlegg er åpne og flerbrukshaller kan åpne for organisert idrett

All aktivitet ved idrettsanleggene forutsetter at smittevernreglene blir fulgt.

Åpningstider

Uke 39

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Skøytebanen er åpen fra 1.november 2019 til 15.mars 2020.

Uke 40

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Skøytebanen er åpen fra 1.november 2019 til 15.mars 2020.

Uke 41

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Skøytebanen er åpen fra 1.november 2019 til 15.mars 2020.

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Besøksadresse

Middelthuns gate 26, 0368 OSLO

Frogner stadion

Frogner stadion har ett idrettsanlegg som benyttes til ulike formål sommer og vinter. Vi har Frognerparken og Frognerbadet som nærmeste naboer.

Vinterstid

Om vinteren dekkes gressbanen på stadion med kunstis slik at du kan gå på skøyter. Banen er delt opp slik at det er en hovedbane og en lengdeløpsbane som går rundt hovedbanen.

På hovedbanen kan du leke deg på skøyter, enten det er med eller uten puck og kølle, som er tillatt til enkelte tider.

Lengdeløpsbanen brukes hovedsakelig av de med lengdeløpsskøyter som er der for treningens skyld. For de aller minste finnes det små lekepingviner som tilbyr støtte dersom barna ikke er helt stødige på stålet ennå.

Vintersesongen varierer noe, men varer i hovedsak fra november til mars. Tilskuerkapasiteten er cirka 800 mennesker i åpne tribuner i vollen mot Middelthunsgate/Kirkeveien.

Sommerstid

Om sommeren er det kunstgressdekke på banen. Da brukes gresset hovedsakelig til fotball, lacrosse eller amerikansk fotball. Vanlige 11-er- og 7-er-mål står fremme til fri benyttelse når banen ikke er opptatt av idrettslag som har treninger. Det finnes også mål til amerikansk fotball, men disse blir vanligvis tatt ned når det ikke er trening eller kamp i denne idretten. Rundt kunstgressbanen ligger det en asfaltløpebane med sandgrop for deg som har lyst til å teste hurtighet og spenst.

Banetider på isbanen

Hurtigløp for veteraner og mosjonister:

 • Mandag: 20:00 - 21:45.
 • Onsdag: 20:00 - 21:45.

Køller, pøkk og ball er tillatt til følgende tider:

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 13:00 - 14:00, 17:15 - 22:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 13:00 - 15:00, 18:15 - 22:00
 • Fredag: 11:00 - 14:15, 17:00 - 21:00
 • Lørdag: 13:30 - 18:00
 • Søndag: 13:30 - 18:00

Isprepareringer

Ved isprepareringer er vi nødt til å be alle forlate isflaten av sikkerhetsmessige årsaker. I tillegg er vi avhengig av deres hjelp til å få alt utstyr av isen (vant, ispingviner, køller og lignende). På forhånd takk for hjelpen.

 • Tirsdag: 19:45 - 20:15
 • Torsdag: 13:45 - 14:30, 20:00 - 20:30
 • Fredag: 18:30 - 19:00
 • Lørdag: 15:30 - 16:00, 16:45 -17:15
 • Søndag: 15:30 - 16:00, 16:45 -17:15

Fasiliteter

Billettkontor, varmestue, kafé, garderober og toaletter i buebygningen i Middelthunsgate.

Vinterstid:

 • En kunstisbane til bandy og andre isaktiviteter.
 • Utleie av skøyter, støttepingviner, bandykøller, hjelmer og baller.

Sommerstid:

 • En elleverbane med kunstgress til både fotball og amerikansk fotball. 
 • En asfaltløpebane og en hoppegrop med sand.

Tilbud i nærheten