Frogner stadion

Frogner stadion er et idrettsanlegg på Frogner som benyttes til ulike formål sommer og vinter.

Om Frogner stadion

På sommerstid er Frogner stadion en 11er-bane med kunstgressdekke.

Dersom været tillater det, starter vi prosessen med islegging i midten av oktober. Dette er en prosess som tar om lag 2-3 uker før isen er klar til bruk. Fra åpning av isbane i november og frem til midten av mars er Frogner stadion åpen for hurtigløp (400 meter), bandy og generell publikumstid. Anlegget har også en tribune til publikum.

Kunstisanlegget er nå stengt for sesongen 2023-2024.

Utlånssentral

Kirkens Bymisjon Skattekammeret driver utlånssentral på Frogner stadion. Åpningstider finner du på Skattekammeret Frogner sin Facebook side.

Publikum- og treningstider

Det foregår organisert idrettslig aktivitet på ettermiddag og kveld samt helger på Frogner Stadion. Se publikums- og treningstider.

Før kl. 16:00 på hverdager er publikumsinngangen via port fra Middelthunsgate.

Garderobefasiliteter er åpne etter kl. 16:00.

Retningslinjer for bruk av Frogner stadion

Anlegget er åpent for publikum selv om det drives organisert idrett med følgende retningslinjer:

  • Ved hurtigløp er publikum velkommen på midtre felt. Benytt trapp og bro for å komme til isflaten.
  • Ved idrettslig aktivitet på midtre felt er publikum velkommen på skalkene.

Det tillates bruk av puck/ball/kølle med følgende restriksjoner:

  • Ved bandytrening er det publikumstid på skalkene, og puck/ball/kølle er tillatt.
  • Vi tillater puck/ball/kølle bak ballfangernett på begge sidene i publikumstider (helg).
  • Av sikkerhetsmessige årsaker tillates ikke bruk av puck/ball/kølle ved hurtig/lengdeløpstreninger, men midtre felt er åpent for publikum.

Generelle retningslinjer:

  • Sko er ikke tillatt på isen
  • Av sikkerhetsmessige årsaker må alle av isflaten ved ispreparering
  • Sett tilbake utstyr etter bruk

Hvis det snør eller regner kraftig, kan banen stenges på kort varsel. Det er ingen garanti for at banen er nypreparert. Benytt trapp og bro for å komme til isflaten.

Tilbud i nærheten

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Middelthuns gate 26
0368 OSLO