Svømmehaller i Oslo

Frognerbadet

Om Frognerbadet

Frognerbadet stengte for sesongen 13. september. 

Frognerbadet er ikke et helårsbad, og har vanligvis åpent fra midten av mai til midten av september.

Fasiliteter

  • 50-metersbasseng 
  • Barnebasseng (50-metersbasseng)
  • Plaskebasseng
  • Vannsklie
  • Stupebasseng

Adresse og kontakt

Besøksadresse: Middelthuns gate 28, 0368 Oslo

Telefon: 21 80 21 80

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no