Billettpriser for Oslo kommunes bad

Du kan kjøpe enkeltbillett, saldokort, klippekort, halvårskort eller årskort. Billettene og kortene kan brukes på alle bad som driftes av Oslo kommune.

Kjøpesteder

Du kan kjøpe alle type billetter og kort i billettluken på badene. Se badene våre.

Priser

Det er forskjellige priser for barn og ungdom, voksne, studenter og honnør. Se tabeller med priser under.

Gratis inngang

  • Barn under 3 år
  • Ledsagere (med ledsagerbevis)
  • Medlemmer av Actic Furuset (kun Furuset bad)

Rabatt

Familiebillett, saldokort og klippekort gir rabatt på enkeltbilletter.

Halvårskort og årskort lønner seg for deg som bruker badene minst 4 ganger i måneden.

Voksen 18–66 år (se egen tabell for studenter)
BillettPris
Enkeltbillett hverdag150 kr fullpris
130 kr saldokort
Enkeltbillett helg160 kr fullpris
140 kr saldokort
Klippekort740 kr for 6 klipp
Halvårskort3 300 kr
Årskort5 985 kr
Barn og ungdom 3–17 år
BillettPris
Enkeltbillett hverdag25 kr fullpris
20 kr saldokort
Enkletbillett helg30 kr fullpris
25 kr saldokort
Klippekort130 kr for 6 klipp
Halvårskort585 kr
Årskort1 080 kr
Familiebillett 2 voksne og 2 barn
BillettPris
Enkeltbillett hverdag325 kr fullpris
280 kr saldokort
Enkeltbillett helg350 kr fullpris
305 kr saldokort
Student (med gyldig studentbevis fra et norsk studiested)
BillettPris
Enkeltbillett hverdag105 kr fullpris
95 kr saldokort
Enkeltbillett helg110 kr fullpris
100 kr saldokort
Klippekort535 kr for 6 klipp
Halvårskort2 345 kr
Årskort4 310 kr
Honnør (med honnørkort eller over 67 år)
BillettPris
Enkeltbillett hverdag105 kr fullpris
95 kr saldokort
Enkeltbillett helg110 kr fullpris
100 kr saldokort
Klippekort535 kr for 6 klipp
Halvårskort2 345 kr
Årskort4 310 kr

Slik fungerer kortene

Når du kjøper et kort for første gang må du betale 20 kroner ekstra for selve kortet.

Det ikke er mulig å fryse halvårskort, årskort eller klippekort.

Saldokort

Du kjøper et saldokort og legger inn ønsket beløp (minst 500 kroner). Deretter bruker du kortet som betaling i billettluken.

Du kan betale for flere type billetter, men du kan ikke bruke kortet til varer og badeartikler.

Du kan fylle på saldokortet gjentatte ganger. Kortet har ingen utløspdato.

Saldokortet er ikke personlig, og kan benyttes av andre enn den som har kjøpt kortet.

Klippekort

Klippekortet inneholder 6 klipp (billetter). Du kan bruke det i alle våre bad, både hverdag og helg.

Kortet varer i 1 år fra kjøpsdato og kan fylles på gjentatte ganger.

Klippekortet er personlig. Det kan kun brukes av eieren.

Halvårskort og årskort

Halvårskort varer i et halvt år fra kjøpsdato. Årskort varer i ett år fra kjøpsdato.

Du kan bruke kort i alle våre bad, både hverdag og helg.

Kortene er personlige og kan kun brukes av eieren.

Mistet eller ødelagt kort?

Har du kvittering og kortet er registert på ditt navn, kan du få et nytt kort med gjenstående verdi. Møt opp på et av badene og ha med deg legitimasjon og kvittering. Nytt plastkort koster 20 kroner.

Ikke lag hull i kortet, da blir det ødelagt.

Refusjon og frys av utløpsdato på kort

Refusjon av gjenværende klipp på klippekort, dager på halv- og helårskort eller beløp på saldokort gis ved fremvisning av legeerklæring på at du ikke kan benytte deg av badene. Det samme gjelder for frys av utløpsdato på klippekort og halv- og helårskort.