Billettpriser for Oslo kommunes bad

Du kan kjøpe enkeltbillett, saldokort, klippekort, halvårskort, årskort eller 3-månedersbillett. Billettene og kortene kan brukes på alle bad som driftes av Oslo kommune.

Kjøpesteder

Du kan kjøpe alle type billetter og kort i billettluken på badene. Se badene våre.

Priser

Det er forskjellige priser for barn og ungdom, voksne, studenter og honnør. Se tabeller med priser under.

Gratis inngang

 • Barn under 2 år
 • Ledsagere (med ledsagerbevis)
 • Medlemmer av Actic Furuset (kun Furuset bad)

Rabatt

Familiebillett, saldokort og klippekort gir rabatt på enkeltbilletter.

Halvårskort, årskort og 3-månedersbillett lønner seg for deg som bruker badene mer enn 3 ganger i måneden.

Billettpriser

Voksen 18-66 år (se egen oversikt for studenter)

 • Enkeltbillett hverdag: 160 kr fullpris, 140 kr saldokort
 • Enkeltbillett helg: 170 kr fullpris, 150 kr saldokort
 • Klippekort: 785 kr for 6 klipp
 • Halvårskort: 3515 kr
 • Årskort: 6375 kr
 • 3-månedersbillett: 1895 kr

Barn og ungdom 3-17 år

 • Enkeltbillett hverdag: 30 kr fullpris, 20 kr saldokort
 • Enkeltbillett helg: 30 kr fullpris, 25 kr saldokort
 • Klippekort: 140 kr for 6 klipp
 • Halvårskort: 620 kr
 • Årskort: 1150 kr
 • 3-månedersbillett: 330 kr

Familiebillett 2 voksne og 2 barn

 • Enkeltbillett hverdag: 350 kr fullpris, 300 kr saldokort
 • Enkeltbillett helg: 370 kr fullpris, 325 kr saldokort

Student (med gyldig studentbevis fra et norsk studiested)

 • Enkeltbillett hverdag: 110 kr fullpris, 100 kr saldokort
 • Enkeltbillett helg: 115 kr fullpris, 105 kr saldokort
 • Klippekort : 570 kr for 6 klipp
 • Halvårskort: 2 500 kr
 • Årskort: 4590 kr
 • 3-månedersbillett: 1330 kr

Honnør (med honnørkort eller over 67 år)

 • Enkeltbillett hverdag: 110 kr fullpris, 100 kr saldokort
 • Enkeltbillett helg: 115 kr fullpris, 105 kr saldokort
 • Klippekort : 570 kr for 6 klipp
 • Halvårskort: 2500 kr
 • Årskort: 4590 kr
 • 3-månedersbillett: 1330 kr

Slik fungerer kortene

Når du kjøper et kort for første gang må du betale 20 kroner ekstra for selve kortet.

Det ikke er mulig å fryse halvårskort, årskort eller klippekort.

Saldokort

Du kjøper et saldokort og legger inn ønsket beløp (minst 500 kroner). Deretter bruker du kortet som betaling i billettluken.

Du kan betale for flere type billetter, men du kan ikke bruke kortet til varer og badeartikler.

Du kan fylle på saldokortet gjentatte ganger. Kortet har ingen utløspdato.

Saldokortet er ikke personlig, og kan benyttes av andre enn den som har kjøpt kortet.

Klippekort

Klippekortet inneholder 6 klipp (billetter). Du kan bruke det i alle våre bad, både hverdag og helg.

Kortet varer i 1 år fra kjøpsdato og kan fylles på gjentatte ganger.

Klippekortet er personlig. Det kan kun brukes av eieren.

Halvårskort, årskort og 3-månedersbillett

Halvårskort varer i et halvt år fra kjøpsdato. Årskort varer i ett år fra kjøpsdato. 3-månedersbillett varer i 90 dager fra kjøpsdato.

I perioder, som for eksempel om sommeren, vil det være redusert drift på flere av våre bad. Det er ikke mulig å fryse utløpsdatoen på ditt kort i perioder der vi har redusert drift. Du kan bruke kortet på alle våre bad, både hverdag og helg.

Kortene er personlige og kan kun brukes av eieren.

Rekvisisjon

Det er mulig å betale med rekvisisjon på våre bad. Rekvisisjonen må inneholde innkjøpsordre, stempel, underskrift og fakturaadressen til den organisasjonen skal betale. Rekvisisjonen leveres i billettluken på badet.  

Mistet eller ødelagt kort?

Har du kvittering og kortet er registert på ditt navn, kan du få et nytt kort med gjenstående verdi. Møt opp på et av badene og ha med deg legitimasjon og kvittering. Nytt plastkort koster 20 kroner.

Ikke lag hull i kortet, da blir det ødelagt.

Refusjon og frys av utløpsdato på kort

Refusjon av gjenværende klipp på klippekort, dager på halv- og helårskort og 3-månedersbillett eller beløp på saldokort gis ved fremvisning av legeerklæring på at du ikke kan benytte deg av badene. Det samme gjelder for frys av utløpsdato på klippekort og halv- og helårskort, samt 3-månedersbillett.