Frognerparken café

Om kultureiendommen

I 1918 var Norge et ungt land i en brytningstid, preget av både økonomisk opptur men samtidig klassemotsetninger. Etter jubileumsutstillingen i 1914 var Frognerparken såpass etablert at det var naturlig med en utendørs parkservering her. I tillegg hadde folk blitt mer velstående og fått mer fritid som kunne fylles med for eksempel kaféliv.

Frognerparken Café, eller Frogner Friluftsrestaurant som den het den gang, ble oppført som en pavilliong for utendørs servering. Kaféen var et suplement til den klassiske markastuen, som for eksempel den populære Frognerseteren. Samtidig var de klassiske park-pavilliongene fra kontinentet også en sterk inspirasjonskilde for caféen.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Frognerveien 67
0266 OSLO