Innbyggerbasen i Bydel Stovner

Innbyggerbasen er en møteplass for foreldre og familier med barn i alderen 0-18 år.

Innbyggerbasen er et prosjekt som skal jobbe for å skape og utvikle møteplasser i Stovner bydel for foreldre og familier med barn i alderen 0-18 år.

Prosjektet startet høsten 2022 med å teste ut ulike varianter av familiemøteplasser i det hvite huset på Nedre Fossum gård (Åpen barnehage).

Våren 2023 hadde prosjektet også flere arrangementer på Bydelstorget på Stovner Senter (Plan 3).

Hva tilbyr vi?

Vi har kurs, arrangementer og aktiviteter for foreldre og familier med barn i alderen 0-18 år. Følg med i Facebook-gruppen vår for fortløpende info om det vi gjør.

Babytreff

Det holdes åpent babytreff for foreldre med barn i alderen 0-10 mnd hver mandag fra klokken 12:00-15:00.

Dette skjer i samarbeid med Åpen barnehage.

Ta kontakt med prosjektleder Kaja Taasen på e-post kaja.taasen@bsr.oslo.kommune.no hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ideer.

Naboprat

Innbyggerbasens konsept Naboprat er gratis lavterskel pop-up-events med familierelevante tema. Høsten 2022 ble det blant annet arrangert Naboprat om språkutvikling for barn, søvn for barn, tenåringstips, selvfølelse, barnehage og leksetips. Våren 2023 ble det blant annet arrangert Naboprat med språkcafé for foreldre med og uten barn, quiz, påskeaktiviteter, dans for småbarn og info om sommerferietilbud.

Røde Kors Familiesenter

Innbyggerbasen har også et samarbeid med Røde Kors Familiesenter som har aktiviteter i huset for familier. Kaja/Marie fra Innbyggerbasen er til stede hos Røde Kors på kveldstid ca. én gang i måneden. Åpningstider og program finner du på rodekors.no.

Andre aktiviteter

Prosjektet har også vært med på å arrangere ulike arrangementer med blant annet nærliggende borrettslag og Åpen barnehage. Vi jobber fortløpende med å utforske ideer, muligheter og samarbeid mellom tjenestene, frivilligheten og innbyggerne på Stovner. Ta kontakt med oss om du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ideer til prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

Innbyggerbasen er et prøveprosjekt. Det ble opprettet for å gi folk i bydelen flere møteplasser og hjelp til å navigere seg i bydelens tjenester og tilbud. Prosjektet skal teste ut ulike måter å møte disse behovene på – i tett samarbeid med innbyggerne selv, frivillighet og tjenestene.

Prosjektet ligger under områdesatsningene i Oslo, delprogram oppvekst og utdanning.

Hvor holder vi til?

Du finner oss i det hvite trehuset (1.etg) eller i den røde låven (1.etg) på Nedre Fossum gård. Oversikt over andre tjenester og tilbud på Nedre Fossum gård.

Kontakt oss

Prosjektleder
Kaja Taasen
Telefon
Prosjektmedarbeider
Marie Øvrum
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Karl Fossums vei 1
0984