Samarbeid mot plastforsøpling

Vi oppfordrer alle næringslivsaktører til å bidra til å finne mer miljøvennlige løsninger, slik at vi sammen kan forhindre marin forsøpling og utfase unødvendig bruk av plast.

Bli en del av løsningen

Oslo kommune samarbeider med næringslivsaktører i Oslo for å finne gode løsninger på plastutfordringene.

Næringslivet har en særlig viktig posisjon for å kunne bidra til endringer innenfor design, produksjon, salg og forbruksmønster, med mulighet for å påvirke bærekraft i hele verdikjeden. Næringslivet kan bidra til bærekraftig, og også positiv bruk av plast, gjennom bevisste valg av for eksempel plasttype og ved å designe for gjenvinning. Her har næringslivet i Oslo en unik mulighet til å bidra til løsninger på bærekraft og teknologi innenfor utfordringene knyttet til plast og marin forsøpling.

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for at næringslivet i Oslo har tilgjengelige ressurser og nettverk til å oppfylle forpliktelser og inspirere til tiltak innenfor plast og marin forsøpling. Derfor er det utviklet nettverk og støtteordninger som bidrar til økt samarbeid mellom næringsliv og kommunen på klima- og miljøutfordringene.

Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Oslo og omegn. Gjennom nettverksmøter og fagfora inviterer de til samarbeid for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby i 2030. Nettverket har fire ulike fagfora som samler interesserte aktører fra kommunen og næringslivet, for sammen å gå i dybden og diskutere muligheter, barrierer og løsninger innen spesifikke fagfelt. Les mer om Næring for klima.

Smart Oslo

SmartOslo-ordningen er en tilskuddsordning for kommunale virksomheter, og må utføres i samarbeid med næringslivsaktører. Tilskuddsmidlene skal brukes til å teste og demonstrere nye løsninger, produkter og tjenester som løser utfordringer i Oslo kommune. Les mer om Smart Oslo.

Prosjekter med næringslivet

Oslo kommune har i samarbeid med næringslivsaktører i Oslo igangsatt prosjekter for å finne bedre løsninger på plastutfordringene. Her kan du lese mer om aktive prosjekter med næringslivet.

Take away uten throw away

Analyser viser at take-away emballasje er blant de største kildene til forsøpling av parker, gater og elver i Oslo. Derfor samarbeider Bymiljøetaten i Oslo kommune med oppstarts-bedriftene Grin og Aion for å utvikle et retursystem for gjenbruksemballasje, slik at man kan returnere emballasjen etter bruk for at den skal bli vasket og brukt på nytt. Målet er å erstatte engangsprodukter og fjerne forsøpling med sirkulære gjenbruksløsninger. Løsningen testes under Oslo Innovation Week i 2022. Les mer om prosjektet Take away uten throw away.

Handlingsplan mot plastforurensning

Oslo kommune har vedtatt handlingsplan mot plastforurensing (PDF)som årlig oppdateres med en tiltaksliste. For arbeidet med å bekjempe plastforsøpling har Oslo følgende visjon: «Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». Kommunen skal bekjempe plastforurensning og bli landets første kommune som ikke bruker unødvendig engangsplast.

Overordnet mål for involvering av næringslivet

  • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
  • Forhindre marin forsøpling
  • Rydde opp indre Oslofjord

Tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Søk om tilskudd til tiltak mot plastforsøpling.

Kontakt oss

Bymiljøetaten koordinerer Oslo kommunes arbeid med plast og marin forsøpling: postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Søppel ryddet fra havbunnen i Oslofjorden