Take away uten throw away

Vi skal erstatte engangsprodukter som ofte brukes ved forbindelse med take-away med sirkulære gjenbruksløsninger og brukervennlige retursystemer.

Returløsning for en mer bærekraftig “take away”-emballasje

Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider med oppstartsbedriftene Grin og Aion om pilotprosjektet “Take away uten throw away”. Prosjektet skal i løpet av 2022 utvikle en løsning for hvordan man kan erstatte engangsemballasje for mat og drikke med et komplett system for gjenbruksemballasje. “Take away uten throw away” innebærer et automatisert og brukervennlig retursystem som belønner og motiverer forbrukeren til å levere tilbake emballasjen, som er laget av resirkulert plast. Slik kan emballasjen vaskes og brukes på nytt.

Stoppe tilførselen av plast til miljøet

Oslo kommune skal teste ut nye løsninger for å stoppe tilførselen av plast til miljøet og ut i Oslofjorden. Analyser viser at take-away-emballasje er blant de største kildene til plastforsøpling når man rydder parker, gater og elver i Oslo. Det kan derfor ligge en stor miljøgevinst i utvikle bedre alternativer til matemballasje og få folk til å levere tilbake emballasjen, slik at den kan brukes om igjen.

Grin utvikler det smarte innsamlingssystemet som skal motivere forbrukeren til å returnere produktet etter bruk. Aion utvikler matemballasjen av resirkulert plast som skal komme fra lukkede kretsløp i matnæringen, og som skal imøtekomme kravene om mattrygge beholdere.

Løsningen skal testes under Oslo Innovation Week, som arrangeres 26.-29. september 2022.

Finansiering

Pilotprosjektet er finansiert gjennom SmartOslo-ordningen, som støtter test- og utviklingsprosjekter i Oslo kommune.

Kontakt oss

Plast og marin forsøpling

Rådgiver
Håkon Vikøren