SmartOslo: Støtte til test- og utviklingsprosjekter

Oslo kommune står overfor betydelige utfordringer innen områder som klima, helse, digitalisering og mobilitet. Støtteordningen SmartOslo skal bidra til å løse disse utfordringene i samarbeid med næringslivet.

Kort om SmartOslo-ordningen

Søknadsbeløpene kan være mellom 50 000 og 1 000 000 kroner. Det settes krav til minst 50 % egenandel. Det er løpende søknadsfrist.

Støtteordningen skal sikre at produkt- og tjenesteutvikling er basert på reelle behov. I tillegg skal den redusere risikoen ved fremtidige innovative offentlige innkjøp.

Ordningen skal bidra til:

  • kundedrevet innovasjon
  • bedre inkludering av næringslivet
  • jobbskaping
  • flere vekstbedrifter

Verdien for Oslos innbyggere vil være raskere utvikling og tilpasning av smarte, brukertilpassede og bærekraftige tjenester.

Hvem kan søke?

Det er den kommunale virksomheten som må stå som søker, men samarbeidet kan være initiert av en aktør i næringslivet.

Hva kan kommunen søke om?

  • Utvikling av nye produkter og tjenester i samarbeid mellom kommunal virksomhet og næringsliv og/eller med forsknings- og kunnskapsmiljøer
  • Test og demonstrasjon av nye løsninger, produkter og tjenester.

Finn din samarbeidspartner

Prosjektene som finansieres skal ta utgangspunkt i et behov i en kommunal virksomhet.

Det er i skjæringspunktet mellom kommunens utfordringer og behov, og i møte med ekstern kompetanse, teknologi og innovative kraft, det er behov for test-, demonstrasjons og utviklingsprosjekter.

Ta kontakt med den virksomheten (bydel, etat, kommunalt foretak eller byrådsavdeling) som anses å være faglig nærmest for å søke samarbeid med.

All informasjon om hva søknaden skal inneholde, finner de kommunale virksomhetene på intranett.

Kontakinformasjon

Thomas Bergøy Johansen i byråds­avdeling for næring og eierskap.
Telefon: 930 32 446
E-post: thomas.johansen@byr.oslo.kommune.no