Koronavaksine i Bydel Bjerke

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Hvis du bor i Bydel Bjerke, kommer du til å bli oppringt fra telefonnummer 404 08 448 når det er din tur til å få tilbud om vaksinen. 

Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Bjerke

 • Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Ulvenveien 82, 0581 Oslo (se kart nederst)

  Kontakt

  Er du over 85 år, bosatt i Bydel Bjerke, og ennå ikke blitt tilbudt koronvaksine?
  Trenger du å flytte eller avlyse avtalt time?
  Bydelens vaksinesenter kan kontaktes via telefon, sms eller e-post.
  Telefon og SMS: 404 08 448
  E-post: vaksinesenter@bbj.oslo.kommune.no.

  Vi er tilgjengelige mandag–fredag klokken 09:00–20:00.

  For øvrige spørsmål, ring Oslo kommunes koronatelen 21 80 21 82.

  Status for vaksinasjon i bydelen

  Per 23. februar 2021

  Hvem har fått vaksine?

  • Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  • Personer over 85 år som ikke bor på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

  Hvem får vaksinetilbud nå?

  • Personer mellom 75 og 84 år

  Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

  • Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
   • organtransplantasjon
   • immunsvikt
   • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
   • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
   • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
   • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

  Det er fortsatt usikkert når man kan gå i gang med å vaksinere neste gruppe. Det avhenger av tilgangen på vaksiner. 

  Se hele prioriteringsrekkefølgen i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Bjerke på Facebook

  Kart