Koronavaksine

Vi tilbyr gratis koronavaksine til alle som oppholder seg i Oslo.

Nydalen vaksinesenter er stengt i sommer

Vaksinesenteret er stengt fra og med 10. juli til og med 5. august 2024.

Hvor kan du få koronavaksine i Oslo?

Du kan få koronavaksine på Nydalen vaksinesenter.

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst- og vintersesongen 23/24

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe

 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom

 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

 • Gravide

 • Personer som bor sammen med (eller tilsvarende nære) immunsupprimerte

Anbefalt intervall siden forrige dose er seks måneder, minimumintervall er tre måneder.

Det er anbefalt å vente tre måneder med ny vaksinedose etter påvist covid-19.

Vi vaksienrer med ny, oppdatert vaksine, som er bedre tilpasset covid-19-virusene som sirkulerer nå. Les mer om den oppdaterte vaksinen her.

Slik bestiller du time

Timebestilling på nett

Bestill, endre eller avbestill på nett her

Timebestilling på telefon eller e-post

Vi opplever for tiden stor pågang på telefon og anbefaler de som kan å bestille time på nett.

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon:

 • 65 år og eldre

 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe

 • Barn og ungdom (5-17 år) med alvorlig grunnsykdom

 • Barn 6 md. til 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering

 • Gravide

Hvem kan få koronavaksine i Oslo?

 • Alle som oppholder seg i Oslo kan få koronavaksine.
 • Du trenger ikke være bosatt i Oslo for å få vaksine på Nydalen vaksinesenter.
 • Personer uten D-nummer eller fødselsnummer kan få koronavaksine.
 • Vaksinering er frivillig og gratis.
 • Du må ta med deg gyldig ID.

Finn informasjon om korona på flere språk

Koronavaksine til barn og unge under 16 år

Oslo kommune vaksinerer barn og unge 5-11 år og 12-15 år.

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av behandlende lege. Grunnsykdom må bekreftes med legeerklæring.

Hvilken vaksinetype kan du få?

Kommunen tilbyr koronavaksiner fra Pfizer og Nuvaxovid. Nuvaxovid XBB 1,5 tilbys frem til 30.6.2024. For å få Nuvaxovid-vaksinen må du ringe Nydalen vaksinesenter for å bestille time.

Les mer om koronavaksiner og oppfriskningsdoser

Les mer om koronavaksine og bivirkninger

Skal du ut å reise?

 • Du må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet du skal reise til.
 • Nydalen vaksinesenter gir ikke råd om reise og vaksinasjon, og kan ikke veilede reisende.
 • Koronasertifikat er ikke lenger tilgjengelig for norske innbyggere.

Ønsker du å etterregistrere vaksine tatt i utlandet?

 • For å etterregistrere vaksine må du kontakte din fastlege.

Oversikt over hvilke vaksinetyper som kan etterregistreres

Information in English

Read about the coronavirus vaccine