Koronavaksine

Vi tilbyr gratis koronavaksine til alle som oppholder seg i Oslo. Vi anbefaler at du bestiller time for å unngå ventetid på vaksinesenteret.

Hvor kan du få koronavaksine i Oslo?

Du kan få koronavaksine på Nydalen vaksinesenter.

Må du bestille time?

 • Vi anbefaler at du bestiller time for å unngå ventetid.
 • For barn 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom må foresatte kontakte vaksinesenteret for timeavtale.
 • For barn 5-11 år må foresatte kontakte vaksinesenteret for timeavtale.
 • Alle som er 12 år og eldre kan få vaksinen på Nydalen vaksinesenter via drop-in.
 • Barn 12-17 år som ønsker time må kontakte Nydalen vaksinesenter. Alle over 18 år kan i tillegg bestille time på nett.
 • Det er egen kø for drop-in på Nydalen. Ved stor pågang må det påregnes ventetid. Drop-in kan bli stengt i perioder med stor pågang.

Slik bestiller du time

Hvilke anbefalinger er det for vaksinering i Norge?

Dose 5 (oppfriskningsdose)

Dose 5 er anbefalt for deg som:

 • Er 75 år eller eldre, samt sykehjemsbeboere
  • En ny dose er særlig aktuell for deg som ikke tidligere har hatt koronasykdom og for deg som har en eller flere underliggende risikofaktorer
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
  • Siste mulige dag for å ta dose 5 er fredag 2. juni 2023

Dose 4 (oppfriskningsdose)

Dose 4 er anbefalt for alle som:

Friske personer mellom 18 og 64 år kan også få dose 4, oppfriskningsdose.

 • Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4
 • Hvis du har gjennomgått koronasykdom må du vente minst 3 uker før du kan få dose 4. Du får bedre virkning hvis du venter lenger
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar følger eget vaksineringsforløp

Dose 3 (oppfriskningsdose)

Dose 3 er anbefalt for alle som:

 • er 45 år og eldre
 • tilhører risikogrupper
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3 (oppfriskningsdose).

Dose 1 og 2

 • Du kan velge hvilken vaksinetype du ønsker å bli vaksinert med.
 • Når du er vaksinert med dose 1, må det gå noen uker før du kan få neste dose:
  • 6 uker for innbyggere over 18 år
  • 12 uker for innbyggere 12-17 år
 • Ulike vaksinetyper kan kombineres uten at risikoen for alvorlige bivirkninger øker.

Hvem kan få koronavaksine i Oslo?

 • Alle som oppholder seg i Oslo kan få koronavaksine.
 • Du trenger ikke være bosatt i Oslo for å få vaksine på Nydalen vaksinesenter.
 • Personer uten D-nummer eller fødselsnummer kan få koronavaksine.
 • Vaksinering er frivillig og gratis.
 • Du må ta med deg gyldig ID.

Finn informasjon om korona på flere språk

Koronavaksine til barn og unge under 16 år

Oslo kommune vaksinerer barn og unge 5-11 år og 12-15 år.

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av behandlende lege. Grunnsykdom må bekreftes med legeerklæring.

Har du fått SMS for bestilling av vaksinetime?

Hvis du har fått SMS med lenke til online bestilling av vaksinetime, bruker du lenken i SMSen for å bestille time.

Hvilke vaksinetyper kan du få?

Kommunen tilbyr koronavaksiner fra Pfizer og Moderna.

Les mer om koronavaksiner og oppfriskningsdoser

Les mer om koronavaksine og bivirkninger

Skal du ut å reise?

 • Flere land krever gyldig koronasertifikat.
 • Du må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet du skal reise til.
 • Nydalen vaksinesenter kan hjelpe ikke-digitale brukere med å skrive ut koronasertifikatet tirsdag, onsdag og fredag kl. 13:00-15:00. Du må møte opp selv, og ta med gyldig ID.
 • Nydalen vaksinesenter gir ikke råd om reise og vaksinasjon, og kan ikke veilede reisende.
 • Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonssertifikat koster 150 kr. Du må ha med gyldig legitimasjon og møte opp selv.
 • Les om digitalt koronasertifikat
 • Les om utskrift av koronasertifikat
 • Du kan også laste ned gratis appene Re-open EU og Reiseklar.

Ønsker du å etterregistrere vaksine tatt i utlandet?

 • Nydalen vaksinesenter etterregistrerer godkjente vaksiner tatt i utlandet.
 • Du kan komme på drop-in.
 • Ta med gyldig ID og dokumentasjon på vaksinering.
 • Etterregistreringen er gratis.

Oversikt over hvilke vaksinetyper som kan etterregistreres

Information in English

Read about the coronavirus vaccine