Apekopper

Oslo kommune tilbyr testing for apekopper. Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å bestille time for test av apekopper.

Bestill test

For informasjon om hvem som bør teste seg og bestilling av time for test, ring 21 80 21 82 (Koronatelefonen). Se åpningstider for Koronatelefonen

Råd ved mistanke om smitte

Dersom du mistenker at du er smittet av apekopper bør du unngå tett kontakt med andre til diagnosen eventuelt er avkreftet.

Dersom du er bekreftet nærkontakt til en person som har fått påvist apekopper vil du få beskjed fra helsetjenesten om hvordan du bør forholde deg.

Sykdom og akutt hjelp

Er du syk og har behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente, ring legevakten på 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113.