Vil fortsette å bo hjemme

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Med litt hjelp og tilrettelegging kan du leve et trygt og godt liv hjemme.

Tilrettelegg i boligen din

Halvparten av alle fallulykker skjer i eget hjem. Mange fall kunne vært unngått med enkle løsninger, som å feste løse tepper, fjerne dørterskler og sørge for godt nok lys.

Du kan få hjelp av en ergoterapeut fra kommunen til å tilpasse hjemmet ditt og minske risikoen for fall. Å få hjemmebesøk av en ergoterapeut er gratis, og du trenger ikke henvisning fra en lege.

Ønsker du besøk av en ergoterapeut, kontakter du bydelen din

​Søk om trygghetsalarm

Frykten for å falle kan hindre deg fra å utføre daglige aktiviteter. Noen har også opplevd å bli liggende lenge etter fall, før de har fått hjelp. Med en trygghetsalarm kan du tilkalle hjelp om du skulle trenge det, når som helst på døgnet.

En trygghetsalarm har du enten rundt halsen som et smykke, eller på håndleddet som en klokke. Trygghetsalarmen kobler seg til en trygghetssentral når du trykker på alarmknappen. Noen trygghetsalarmer fungerer bare når du er hjemme, andre er ment å brukes når du er utendørs.

Alle over 75 år har rett på en trygghetsalarm, men du må søke om å få det.

Les mer om trygghetsalarmer og søk om å få det

Bo borte en kort periode hvis du trenger det

I Oslo finnes det to trygghetsavdelinger, som tilbyr opphold om du trenger hjelp og omsorg i en kortere periode. På en trygghetsavdeling kan du bo i en periode du har det vanskelig. Det kan for eksempel være hvis du er syk, og ikke orker handle og lage mat, eller hvis familien din er på ferie over en lengere periode og du kjenner deg ensom. Da kan du være på et trygt sted hvor du klarer deg selv, men hvor veien er kort vei til hjelp, og du får måltider og kan være sosial.

Du trenger bare ringe for å avtale et opphold, men det er et krav om at du ringer selv.

Les mer om trygghetsavdelinger og ring for å avtale opphold

Få hjelp hjemme

Det finnes flere tilbud til deg som trenger litt hjelp til å kunne bo hjemme, for eksempel etter sykdom eller fall. Mange bydeler har for eksempel tilbud om dagrehablitering, frisklivssentraler og fysioterapi.

Les mer om tilbud om hjelp hjemme her

Hjemmesykepleie

Du kan få hjemmesykepleie hvis du er syk, har nedsatt funksjonsevne, trenger medisinsk oppfølging eller hjelp til daglig stell og pleie i ditt eget hjem.

Hjemmesykepleie er gratis, men du må søke bydelen din om å få det.

Les mer om hjemmesykepleie og hvordan du søker

Hjelp til praktiske oppgaver

Praktisk bistand er en tjeneste du betaler for, hvor du kan få hjelp med oppgaver som å bestille matvarer, rengjøring og klesvask.

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne for å få praktisk bistand, og du må søke bydelen din om å få det.

Les mer om praktisk bistand og hvordan du søker

Omsorg+ boliger

Omsorg+ er boliger du kan leie hvis du er over 67 år og stort sett klarer deg selv, men syns det er utrygt, upraktisk eller ensomt å bo hjemme.

Det er et krav om at din nåværende bolig er uegnet å bo i, enten fordi den ikke er tilrettelagt for deg, du har nedsatt funksjonsevne eller du er ensom.

Du betaler husleie som normalt er noe lavere leie enn tilsvarende boliger på markedet. Du må søke om å få leie en Omsorg+ bolig, og du kan søke i alle bydeler som tilbyr boliger.

Les mer om Omsorg+ og hvordan du søker

Prat med oss om tilbud og tjenester

Kontakt bydelen din

Det kan være lurt å prate med bydelen din om hvilke tilbud og tjenester som finnes, før du eventuelt søker om en tjeneste.

Kontaktinformasjon til bydelen din finner du her

Få hjelp og råd av en seniorveileder

Alle bydelene i Oslo har en egen seniorveileder, som kan hjelpe deg med å finne tilbud og tjenester som passer for deg og ditt liv. De tilbyr hjemmebesøk og samtaler, og tilbudet er helt gratis.

Finn seniorveilederen i din bydel

Søk om helse- og omsorgstjenester

​Noen tjenester må du kontakte bydelen din for å kunne få. Det gjør det ved å fylle ut en generell søknad om helse - og omsorgstjenester hvor du beskriver situasjonen din og hvilke utfordringer du har.

Søk om helse - og omsorgstjenester