Trenger hjelp til transport

Mange eldre har utfordringer med å komme seg rundt i byen på egen hånd. Sjekk hva du kan få hjelp til i din bydel.

Få følge til ærender

I Oslo tilbyr flere frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler følgetjenester. En følgetjeneste vil si at en frivillig person hjelper deg å komme til og fra ulike steder. Du kan få følge til legen, sykehuset, til å handle, gå på posten eller delta på en sosial aktivitet.

De som tilbyr følgetjenester kan hjelpe til med å bære ting, gi støtte underveis, og gi selskap og prat på turen.

Sjekk om det er følgetjenester i din bydel

Rosa busser - aldersvennlig transport fra Ruter

Aldersvennlig transport, ofte kalt rosa busser, er for deg som har fylt 67 år og som trenger transport for å gjøre ærender, gå på besøk, eller bare har lyst på en tur ut. En rosa minibuss henter deg hjemme, og kjører og henter deg dit du ønsker innenfor bydelen din. Du betaler vanlig bussbillett med honnørrabatt. Bussen er tilrettelagt for rullator og rullestol.

Tilbudet gjelder foreløpig for bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene, Østensjø og Ullern, samt Marka (Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen).

Les mer om rosa busser og hvordan du bestiller transport

Ledsagerbevis - få følge på offentlig transport

​Du kan søke om å få et ledsagerbevis hvis du har nedsatt funksjonsevne eller en sykdom som gjør at du trenger hjelp for å delta på, og komme deg til, ulike arrangementer. Et ledsagerbevis gir den som blir med deg gratis eller redusert pris på transport.

Beviset er gratis, men du må søke om å få det. Du må legge ved en legeerklæring signert av fastlegen din, som beskriver behovet for at du trenger en ledsager for å kunne delta på aktiviteter.

Les mer om ledsagerbevis og søknaden her

Tilrettelagt transport (TT)

Tilrettelagt transport et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke kollektivtransport som buss og t-bane på egen hånd. Med et TT-kort får du et bestemt antall reiser med taxi eller spesialbil i Oslo. Du betaler en egenandel per reiser.

Du må søke bydelen din for å få TT-kort, og legge ved en attest fra legen din.

Les mer om TT-kort, krav og søknaden her

Prat med oss om tilbud og tjenester

Kontakt bydelen din

Det kan være lurt å prate med bydelen din om hvilke tilbud og tjenester som finnes, før du eventuelt søker om en tjeneste.

Kontaktinformasjon til bydelen din finner du her

Få hjelp og råd av en seniorveileder

Alle bydelene i Oslo har en egen seniorveileder, som kan hjelpe deg med å finne tilbud og tjenester som passer for deg og ditt liv. De tilbyr hjemmebesøk og samtaler, og tilbudet er helt gratis.
Finn seniorveilederen i din bydel

Søk om helse- og omsorgstjenester

​Noen tjenester må du kontakte bydelen din for å kunne få. Det gjør det ved å fylle ut en generell søknad om helse - og omsorgstjenester hvor du beskriver situasjonen din og hvilke utfordringer du har.

Søk om helse - og omsorgstjenester