Eksempler fra godt rusarbeid i bydelene

Bydelene og frivillig sektor i Oslo er sentrale for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet. Vi ønsker å synliggjøre noe av det gode arbeidet som skjer i Oslo, og dele erfaringer fra planlegging og gjennomføring av ulike typer prosjekter. Vi håper dette kan inspirere til nye løsninger i flere bydeler.

Les mer om Program for rusfeltet i Oslo

Arbeidet som gjøres i bydelene kan deles inn i tre temaer:

Bolig, bosetting og bomiljø

En trygg og egnet bolig kan være nøkkelen til å stabilisere livet for personer med rusproblemer, og bo- og nærmiljøarbeidet i bydelene er viktig for å få dette til.

  • Husrom og hjerterom

Tjenester, bo-oppfølging og helse

Økt livskvalitet er et av målene i strategisk plan for rusfeltet. Tilgang til ordinære helse- og omsorgstjenester, bo-oppfølging og fleksible, ambulante tjenester er viktig for livskvalitet og helse.

Arbeid og aktivitet

En forutsetning for å ha et godt liv er at man har noe meningsfullt å fylle dagene med. Arbeid, sysselsetting og aktiviteter kan skape fellesskap og gi mestringsfølelse og skal være førende for innholdet i tilbudet på rusfeltet framover.

Lenker

Program for rusfeltet i Oslo 2020-2024