Arbeidsrettet rusbehandlingsseksjon

Målgruppe

Et tilbud til personer som ønsker seg til ordinært lønnet arbeid. Målgruppen er beboere hos Velferdsetatens døgnrusinstitusjoner og personer tilknyttet tjenestene Nyttig Arbeid og Apro.

Tilbud

Individuell jobbstøtte etter IPS-metoden (Individual Placement and Support).

IPS-metoden hos oss handler om å støtte beboere/pasienter som har utfordringer med rus og psykisk helse ut i en jobb, dersom de ønsker jobbsøk som en del av sin rehabilitering eller behandling.

Arbeidsrettet rusbehandling er et samarbeid mellom beboer, primærkontakt på den døgninstitusjonen beboeren bor, jobbspesialist og eventuelt behandler.
Behandlingstilbudet er tidsbegrenset og gratis.

Enkelt søknadsskjema som kan hentes i Hausmannsgate 7, eller finnes på nettsidene til Oslo kommune. Åpningstider mandag-fredag 09:00-15:30.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Birgitte Hanssen
Telefon
95 04 91 72
Besøksadresse:
Hausmannsgate 7
0186 OSLO