Haugenstua ressurssenter IPS

Målgruppe

Haugenstua ressurssenter IPS er et arbeidsrettet rusrehabiliteringstilbud ved kommunale rusinstitusjoner i Velferdsetaten i Oslo kommune. Per nå tilbys IPS (individuell jobbstøtte) ved fem institusjoner: Haugenstua ressurssenter, Gjennomgangsleiligheter med booppfølging, Vestli rehabiliteringssenter, Stensløkka ressurssenter og Karlsborg rehabiliteringssenter. Målet er å hjelpe beboerne ved disse institusjonene til å skaffe og beholde en ordinær lønnet jobb.

Tilbud

Teamet består i dag av en metodeveileder og tre jobbspesialister. IPS-teamet er ansatt og lokalisert ved Haugenstua ressurssenter, men benytter seg også av kontorlokalene hos de andre institusjonene. Har du spørsmål? Ta kontakt med metodeveileder Lene Bakken på telefon 940 10 379 eller e-post: lene.bakken@vel.oslo.kommune.no.

Les mer om Haugenstua Ressurssenter IPS

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Lene Bakken
Telefon
Besøksadresse:
Ole Brumms vei 5
0979 OSLO