Sofienberghjemmet

Om Sofienberghjemmet

Sofienberghjemmet ligger sentralt på Grünerløkka, med Sofienbergparken rett utenfor døren. Sykehjemmet fokuserer på «Den gode dagen», som innebærer at beboerne så langt det er mulig bestemmer over eget liv og videreføre det livet de levde før de flyttet til sykehjemmet. Våre beboere skal bli sett og hørt, og de skal oppleve trygghet og glede over livet.

I samme bygg ligger Grünerløkka flerbrukshus, et senter med aktivitet, fellesskap og utviklingsarbeid med fokus på bydelens seniorer.

Sofienberghjemmet på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 85 langtidsplasser (en skjermet enhet for personer med demens, en klaravdeling og tre vanlige langtidsavdelinger)
 • Enkeltrom med bad
 • 13 plasser på dagsenteret
 • Bydel Grünerløkka
 • Privat eid av Sofienberg Diakonale Stiftelse, driftes av Lovisenberg Omsorg.
 • Kontrakten er inngått for åtte år, med en mulighet for forlengelse i ytterligere 1+1 år.

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 3 (Langtidsavdeling)

Avdelingssykepleier
Sanela Husic Aubert
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 4

Avdelingssykepleier
Mona Moen
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 5

Avdelingssykepleier
Malina Thapa
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 6

Avdelingssykepleier
Mette Thilesen
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 7

Avdelingssykepleier
Lillian Vøllestad
Mobil
Døgnbemannet telefon

Dagsenteret

Mobil
Institusjonssjef
Nighet Nazim
Mobil
Kultur- og frivillighetsleder
Birgitte Bjørnstad
Mobil

Kompetanse

Avdelingene er fullt bemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere på alle vakter. Vi har en overlege i 100 %-stilling. Våre ergo- og fysioterapeuter samarbeider med alle avdelingene.

Sykehjemspresten holder ukentlige andakter og er en god samtalepartner for våre beboere.

Vi har en egen kultur- og frivillighetsleder som arrangerer aktiviteter og har det overordnede ansvaret for frivillige.

Vår kvalitetsleder legger til rette for interne kurs og kompetanseheving for ansatte.

Tilbud

 • Kafé på dagtid
 • Sansehage
 • Takterrasse
 • Frisør
 • Fotterapi
 • Salg av klær
 • Trimgrupper og individuell behandling etter vurdering av våre fysio- og ergoterapeuter

Vi har et eget produksjonskjøkken som leverer mat til over 500 kunder daglig. Frokost og lunsj lages på avdelingene. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Av faste aktiviteter tilbyr vi blant annet trim og styrketrening, konserter, andakt, bingo, allsang, kulturkvelder, herrelag, operaklubb og utflukter. Aktiviteter tilpasses etter beboernes preferanser. Avdelingene initierer også egne aktiviteter som for eksempel velværetid og baking. Hver lørdag har vi besøk av generasjon M. I avdelingen finner du oversikt over aktiviteter på våre kulturtavler.

I tillegg er månedlig kulturprogram tilgjengelig.

Pårørendeskolen tilbys gjennom Grünerløkka flerbrukshus.

Sofienberg dagsenter

Vi ønsker å bidra til den gode dagen gjennom varierte og hyggelige aktiviteter ved Sofienberg dagsenter.

Vi har stort fokus på medbestemmelse. Det er derfor viktig å få kjennskap til dine interesser og ønsker, hva er viktig for deg?

Slik kan vi tilrettelegge for den gode dagen og bidra til at du opprettholder ditt funksjonsnivå.

Du blir hentet hjemme om morgenen i egen minibuss.

Ved ankomst tilbys du en god og variert frokost i hyggelige omgivelser. Dagsenteret serverer i tillegg to retters middag fra eget kjøkken.

Ulike aktiviteter tilbys, det kan være trim høytlesning, bingo, quiz, herrelag og sosialt samvær. Det er også mulig å benytte fysioterapeisalen til egentrening. Du har også tilbud om å delta på Sofienberghjemmets varierte kulturtilbud. Eget kulturprogram er tilgjengelig. Presten kommer også til dagsenteret en gang pr. måned.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 42 24 00
Faks
23 42 24 01
E-post
post.sofienberg@lovisenberg.no
Postadresse:
Helgesens gate 62
0558 OSLO
Besøksadresse:
Helgesens gate 62A
0558 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon kveld og helg

Telefon
47 46 87 52

Døgnbemannet vakttelefon natt

Telefon
47 46 84 53

Åpningstider kafé

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kaféen i Engelsborg ressurssenter er åpen for beboere og deres pårørende.