Sofienberghjemmet

Om Sofienberghjemmet

Sofienberghjemmet ligger sentralt på Grünerløkka, med Sofienbergparken rett utenfor døren. I samme bygg ligger Engelsborg ressurssenter, med tilbud som kafé og en rekke aktiviteter.

 • 85 langtidsplasser (en skjermet enhet for personer med demens, en klaravdeling og tre vanlige langtidsavdelinger)
 • Enkeltrom med bad
 • 13 plasser på dagsenteret
 • Bydel Grünerløkka
 • Privat eid av Sofienberg Diakonale Stiftelse, driftes av Lovisenberg Omsorg.
 • Kontrakten er inngått for åtte år, med en mulighet for forlengelse i ytterligere 1+1 år.

Sofienberghjemmet på Facebook.

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 3

Avdelingsleder
Sanela Husic Aubert
Langtidsavdeling
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 4

Avdelingsleder
Mona Moen
Langtidsavdeling. Mobilnummeret er bare tilgjengelig på dagtid på hverdager.
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 5

Avdelingsleder
Leif Smith
Langtidsavdeling. Mobilnummeret er bare tilgjengelig på dagtid på hverdager.
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 6

Avdelingsleder
Mette Thilesen
Langtidsavdeling for mentalt klare beboere. Mobilnummeret er bare tilgjengelig på dagtid på hverdager.
Mobil
Døgnbemannet telefon

Avdeling 7

Avdelingsleder
Lillian Vøllestad
Langtidsavdeling for personer med demens. Mobilnummeret er bare tilgjengelig på dagtid på hverdager.
Mobil
Døgnbemannet telefon

Dagsenteret

Mobil

Institusjonssjef

Nighet Nazim
Telefonnummer kommer.
Informasjonskontakt/kultur- og frivillighetsleder
Birgitte Bjørnstad
Mobil

Kompetanse

Avdelingene er fullt bemannet med sykepleiere og hjelpepleiere på alle vakter. Vi har en overlege i 100 %-stilling. Våre ergo- og fysioterapeuter samarbeider med alle avdelingene. Sykehjemspresten holder ukentlige andakter og er en god samtalepartner for våre beboere. Vi har en egen kultur- og frivillighetsleder som arrangerer aktiviteter og har det overordnede ansvaret for frivillige.

Vår kvalitetsleder legger til rette for interne kurs og kompetanseheving for ansatte.

Tilbud

 • kafé
 • sansehage
 • takterasse
 • frisør
 • fotterapi
 • salg av klær og blomster
 • Trimgrupper og individuell behandling etter vurdering med våre fysio- og ergoterapeuter

Vi har et eget produksjonskjøkken som leverer mat til over 800 kunder daglig. Frokost og lunsj lages på avdelingene. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Av faste aktiviteter tilbyr vi trim og styrketrening, konserter, andakt, allsang, kulturkveld, herrelag, utflukt og ulike klubber ut fra beboers interesse. Vi har også egne aktiviteter på avdelingene som baking, høytlesning og sang. Hver lørdag har vi besøk av generasjon M.

På avdelingene finner du en oversikt over aktivitetene på våre kulturtavler.

I tillegg benytter vi oss av programmet til Engelsborg ressurssenter, blant annet pårørendeskolen.

Transport

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Helgesens gate 62
0558 OSLO
Besøksadresse:
Helgesens gate 62A
0558 OSLO
Døgnbemannet vakttelefon kveld og helg
Telefon
Døgnbemannet vakttelefon natt
Telefon

Åpningstider kafé

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kaféen i Engelsborg ressurssenter er åpen for beboere og deres pårørende.