Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra hjemmetjeneste, sykehjem, helsehus, Omsorg+, boliger og dagsenter i Bydel Grünerløkka 2019 - januar 2022

Tilsynsrapporter fra 2021 og frem i tid finner du på eInnsyn.

Finner du ikke tilsynsrapporter du leter etter, ta kontakt med postmottak@bga.oslo.kommune.no.