Rødtvet sykehjem

Om Rødtvet sykehjem

Rødvet sykehjem ligger sentralt til, rett ved Kalbakken T-banestasjon. Vi har en flott sansehage hvor man kan gå små turer eller kose seg på fine uteplasser.

Vårt mål er å skape et aktivt og meningsfylt liv ut fra den enkelte beboers ønsker og behov. Vi har derfor mange aktiviteter som er tilpasset for den enkelte av beboerne. I sommerhalvåret har vi sauer som beiter utenfor, noe som bidrar til opplevelsen av landlige omgivelser.

Vi vil være en trivelig møteplass for nærmiljøet og inviterer nærmiljøet inn i vår kafé.

Rødtvet sykehjem på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 66 langtidsplasser fordelt på tre avdelinger, hvorav en avdeling er skjermet
 • enkeltrom
 • 52 av rommene har eget bad
 • hver avdeling har mindre enheter med eget kjøkken og stue
 • 12 plasser på dagsenter
 • Bydel Grorud
 • kommunal eierform
 • driftes av Lovisenberg Omsorg
 • kontrakten er inngått for seks år og utløper 1. september 2028. Oslo kommune kan forlenge kontrakten med to år.

Kontaktinformasjon avdelinger

Langtid, 1.etasje

Avdelingssykepleier
Elizabeth La Valle
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Langtid, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Ida Bakken
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Skjermet avdeling

Avdelingssykepleier
Stine Aarsrud Nilsen
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Kultur- og frivillighetsleder / Dagsenter

Anita Madsen
Telefon

Drift- og serviceleder

Krishnadas Tharmaseelan
Telefon

Fungerende Daglig leder

Shimeles Abebe Wondmenh
Mobil

Kvalitet- og fagutviklingssykepleier

Diana Carolina Lebie
Mobil
Telefon

Informasjonskontakt/resepsjon

Iren Erlandsen
Telefon

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Alle beboere har egen primærkontakt og ansvarlig sykepleier. Vi har en egen lege, kvalitetsleder, fysioterapeut, kulturleder/ergoterapeut og aktivitør.

Vi samarbeider med sykepleiestudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjekter vi deltar i er Musikkterapi, Unge møter eldre og Styrke- og balanseprosjekt.

Tilbud

 • sansehage
 • terasser
 • frisør
 • fotpleier
 • besøk av kaniner og sauer i sommerhalvåret

Middag leveres fra Sofienberghjemmet. Frokost, lunsj og kveldsmat lager vi på avdelingene. Kaker til kaffen baker vi selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi har et variert kultur- og aktivitetstilbud basert på beboernes ønsker og behov. Eksempler på dette er konserter, sang, dans, styrke- og balansetrening, gågruppe, erindring, avislesing, diverse spill og utflukter til kjente steder i Oslo.

Vi samarbeider med menigheten i bydelen som arrangerer andakt og sang.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 42 18 50
Faks
23 42 18 51
E-post
shimeles.abebe.wondmenh@lovisenberg.no
Postadresse:
Rødtvetveien 40
0955 OSLO
Besøksadresse:
Rødtvetveien 40
0955 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
97 57 13 65

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag