Besøksråd for sykehjem og helsehus i Oslo

Når kan du komme på besøk?

Du kan komme på besøk på sykehjemmene på hverdager, kvelder og helger. Helsehusene har egne besøkstider, kontakt ditt helsehus.

Generelle hygienetiltak og besøksråd

  • Bruk håndsprit eller vask hendene ved ankomst og under besøket, i tråd med generelle råd for håndhygiene.
  • Du bør ikke komme på besøk hvis du er syk av en smittsom sykdom, som for eksempel influensa eller omgangssyke (norovirus). Vi anbefaler at du venter med besøk til du har vært frisk i 48 timer.
  • Du bør ikke berøre utstyr som beboer eller pasienter bruker for eksempel slanger, apparater og lignende uten at dette er avklart med personalet.
  • Vennligst ikke bruk avdelingens kjøkken, skyllerom eller lignende. Be personalet om hjelp til å hente det du trenger.
  • Du kan ha med gaver, blomster, mat og lignende.
  • Du kan bruke toalettet på rommet til den du besøker eller et merket toalett for pårørende.
  • Hund og andre kjæledyr kan tillates. Avtal med avdelingen på forhånd.

Kontakt sykehjemmet eller helsehuset