Tilsynsrapporter

I denne oversikten finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Grorud fra og med 2015. Tilsynene utføres av de politisk utpekte tilsynsutvalgene. Eldre rapporter finner du i arkivet for politiske saker.