Gamle Oslo hjemmetjeneste

Hverdager 08:00-15:30
Telefonnummer
21 80 21 80
Dag, kveld, natt og helg
OmrådeTelefonnnummer
Team vest468 40 182
Team øst476 67 948
Team nord959 86 565
Team sør992 85 051

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Gamle Oslo kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Beskrivelse av bydelens hjemmetjenester

Les mer om hvem hjemmetjenesten er for, hvordan den fungerer og hvilke forventninger, rettigheter og plikter du og dine pårørende/ressurspersoner har.

Tjenestebeskrivelse for hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo (PDF)

Tjenestebeskrivelse for forvaltning - søknadskontoret (PDF)

Tjenestebeskrivelse for vurdering - hverdagsrehabilitering (PDF)

Demensteamet i Bydel Gamle Oslo

Kreftkoordinator i Bydel Gamle Oslo

Kontakt

Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22
0653 OSLO