Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra og med mai 2022

I oversikten under finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Gamle Oslo fra og med 2015 til og med mai 2022. Tilsynene utføres av de politisk utpekte tilsynsutvalgene. Eldre rapporter finner du i arkivet for politiske saker.