Gamle Oslo hjemmetjeneste

Kontakt oss

Hverdager kl. 08:00-15:30

Dag, kveld, natt og helg

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Gamle Oslo kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Beskrivelse av bydelens hjemmetjenester

Les mer om hvem hjemmetjenesten er for, hvordan den fungerer og hvilke forventninger, rettigheter og plikter du og dine pårørende/ressurspersoner har.

Tjenestebeskrivelse for hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo (PDF)

Tjenestebeskrivelse for forvaltning - søknadskontoret (PDF)

Tjenestebeskrivelse for vurdering - hverdagsrehabilitering (PDF)

Demensteamet i Bydel Gamle Oslo

Kreftkoordinator i Bydel Gamle Oslo

Kontakt

E-post
postmottak.amh@bgo.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22
0653 OSLO