Til innhold
Sykehjem og dagsenter

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. For å få plass på dagsenter må du sende en søknad til din bydel.

Søk plass på dagsenter

Søk plass på dagsenter ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

  • plass fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
  • tilbud om frokost og middag
  • ernæringsveiledning
  • aktivitets- og kulturtilbud
  • tilbud om opptrening

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

Se oversikt over alle dagsentre i Oslo

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenter være et godt alternativ. Her finner du en oversikt over seniorsentrene

Krav til søker

  • du bor hjemme
  • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
  • ønsker å møte andre mennesker

Hva koster det?

Det koster 85 kroner per dag. Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel