Valg av gravplass - utenbysborgere

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder dersom avdøde eller gravferdsansvarlig har bostedsadresse utenfor Oslo.

Bruk av eksisterende grav

Hvis avdøde skal gravlegges i en eksisterende grav, stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter at det finnes ledig plass i graven og samtykke fra fester/ansvarlig for graven, og fra den som er ansvarlig for gravferden. Avdøde som hadde bopel utenfor kommunen, kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter.

Tildeling av ny grav til avdøde utenbysborgere

Ved tildeling av en ny grav er det gravferdsansvarliges folkeregistrerte adresse i Oslo kommune som bestemmer valg av gravplass. Dette gjelder også for minnelunder.

På gravplasser eller gravtyper hvor det er tilstrekkelig plass, tildeler vi grav uavhengig av soknetilhørighet.

Finn gravplass sokn

Alle Oslo-borgere er automatisk tilknyttet en gravplass-sokn gjennom sin bostedsadresse. Soknegrensen er av historiske årsaker sammenfallende med de geografiske soknegrenser i Den norske kirke. Finn hvilken sokn du tilhører ved hjelp av bostedsadresse: kirken.no (Velg fanen "Finn din menighet").

Når trenger man å søke

Ved ønske om ny grav på gravplass gravferdsansvarlig sokner til, eller ny grav på gravplass med tilstrekkelig plass, er det nok å be om en slik grav i begjæringsskjemaet. Slik unngår vi unødvendig lang saksbehandlingstid for alle involverte.

Vurderingen av tilstrekkelig plass på gravplassene i Oslo finner man til enhver tid på kommunens nettsider. Det finnes en oversikt som gjelder for avdøde Oslo-borgere og en for avdøde utenbysborgere.

Dersom ansvarlig for gravferden likevel velger å be om ny grav et sted der hen leser at det ikke er tilstrekkelig plass, ønsker vi at denne henvendelsen sendes til postmottak@gfe.oslo.kommune.no.

Ved avslag vil ansvarlig motta et skriftlig svar som inneholder begrunnelse og informasjon om klagerett.

Tildeling av nye graver til avdøde utenbysborgere

Last ned informasjon om valg av gravplass for utenbysborgere (PDF)

Se hva som gjelder for de ulike gravplassene i Oslo (PDF)

Oslo-borgere

Les hvilke regler som gjelder for Oslo-borgere

Lovverk

§ 7. Rett til grav (jf. gravferdsloven § 2 (1), § 6 og § 9)

Lenker

Informasjon ved dødsfall

Stell av grav

Oversiktsside Begravelser, gravplasser og kremasjoner