bilde av en voksen dame og tre barn i småbarnsalder.

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Vi skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig.

Hva er egentlig bedre tverrfaglig innsats?

Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.