Stafettloggen Bydel Østensjø

En stafettlogg er en digital oversikt over den hjelpen barn får fra barnehagen/ andre tjenester. Alt er samlet på et sted.

Logg inn i Stafettloggen

Logg inn i stafettloggen

Hva er Stafettloggen?

Verktøyet er for barn alderen 0-6 år som har behov for hjelp i en kort eller lengre periode. Stafettloggen brukes i samarbeid med foreldre og gir oversikt over oppfølgingen.

Stafettloggen gir oversikt over

  • hva dere er oppmerksomme på når det gjelder barnet
  • mål for oppfølgingen
  • hvilken støtte som gis til barnet og hvem som har ansvar for å gjøre det
  • om det som gjøres virker
  • alle møter mellom ulike fagpersoner og foreldre

Ønsker du en stafettlogg for ditt barn?

Stafettlogg tilbys til barn som går i kommunale barnehager. Ta kontakt med styrer i barnehagen eller din kontaktperson i en av bydelens tjenester

Tjenesteoversikt for Bydel Østensjø

Bydel Østensjø har en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er mellom 0-24år eller forelder til barn i den alderen. Oversikten er ikke uttømmende.

Tjenesteoversikt for Bydel Østensjø (PDF)

Dokumenter for fagpersonell

Se vår handlingsveileder (PPTX).

Kontaktperson i bydelen

Irene Demuru, koordinator
Mobil: 98 90 78 83
E-post: irene.demuru@bos.oslo.kommune.no