Bydel Bjerke BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Finn oversikt over tilbud og tiltak for innbyggere i Bydel Bjerke

Oversikt over tilbud og tiltak for innbyggerne i Bydel Bjerke (PDF)

Bydel Bjerkes oversikt over tjenester og tilbud i bydelen omfatter alle tiltak for barn, ungdom og familier. Den inkluderer også tjenester for voksne og seniorer. Oversikten passer derfor godt til alle innbyggere i bydelen, uavhengig av alder og bakgrunn.

Kontakt oss

Maren Hoffman-Stuen, BTI-koordinator
E-post: maren.hofmann-stuen@bbj.oslo.kommune.no
Mobil: 475 11 200

Relevante dokumenter for fagpersonell