Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Nordstrand

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Felles oversikt over tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Nordstrand har laget en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er barn, ung eller forelder:

Tjenesteinformasjon om oppvekst, Bydel Nordstrand (PDF)

Kontaktperson i bydelen

Anne Cecilie Strand, BTI-koordinator
E-post: anne.cecilie.strand@bns.oslo.kommune.no

Dokumenter for fagpersonell

Handlingsveileder for tjenester i Bydel Nordstrand (PDF 2MB)