Fagsenter for barn og unge Bydel Alna

Fagsenter for barn og unge gir råd og veiledning til barn, ungdom (0-18 år) og foreldre som har behov for støtte og oppfølging. Tilbudet er gratis.

Når kan du ta kontakt med oss?

  • Når du er bekymret for barnet eller ungdommens utvikling.
  • Når barn eller ungdommen uttrykker eller viser at det har det vanskelig.
  • Når du opplever ulike utfordringer med å være forelder.
  • Når du trenger hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester.

Det er fint hvis du fyller ut skjemaet nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om våre tilbud eller hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.

Våre tjenester

Maler og skjema for barnehager i Bydel Alna

Kontakt oss

Leder for Fagsenter for barn og unge
Ingegjerd Andresen
Telefon
Fagleder for Fagteam familie
Filip Jose Høyland Dominguez
Telefon
Fagleder fagteam Førskolebarn
Elin Jenssen
Telefon
Fagleder for Støtteressurs barnehage
Linda Oswald
Telefon
Fagleder for Støtteressurs barnehage
Ellen Stensby
Telefon
Leder for Barnehagekontoret
May-Liss Yttereng
Telefon
Prosjektleder barnehagerekruttering og foreldrestøtte
Laila Erdal Aagesen
Telefon
Oslohjelpa Bydel Alna
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Postboks 73 Furuset
1001 OSLO
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 OSLO

Åpningstider

Besøkstid etter avtale. Vennligst ring din kontaktperson ved fagsenteret. Telefontid mandag til fredag kl. 10:00-14:00.