Fagsenter for barn og unge Bydel Alna

Fagsenter for barn og unge gir råd og veiledning til barn, ungdom (0-18 år) og foreldre som har behov for støtte og oppfølging. Tilbudet er gratis.

Når kan du ta kontakt med oss?

  • Når barn eller ungdommen uttrykker eller viser at det har det vanskelig.
  • Når du opplever ulike utfordringer med å være forelder.
  • Når du trenger hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester.
  • Når du trenger koordinator/koordinerte tjenester.
  • Ved spørsmål om barnehageopptak og -pris.

Benytt skjema under for å henvende deg til fagsenteret. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om våre tilbud, drøfte en problemstilling eller hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.

Våre tjenester

Kontakt oss

Leder for Fagsenter for barn og unge
Ingejerd Andresen
Telefon
Fagleder for Oslohjelpa og koordinerende team
Filip Jose Høyland Dominguez
Telefon
Barnehagemyndighet og leder for barnehagekontoret
May-Liss Yttereng
Telefon
Leder for Tidlig innsats
Laila Erdal Aagesen
Telefon
Oslohjelpa
Bydel Alna
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
fagsenter@bal.oslo.kommune.no
Postadresse:
Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Postboks 73 Furuset
1001 OSLO
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 OSLO

Åpningstider

Besøkstid etter avtale. Vennligst ring din kontaktperson ved fagsenteret.

Telefontid på Oslohjelpa-telefonen mandag til fredag kl. 11:00-15:00.