Foreldreveiledning

Bydelene i Oslo tilbyr veiledning for foreldre som ønsker å bedre forholdet til barna sine. Mange av tilbudene følger ICDP-programmet (International Child Development Programme) hvor du deltar i samtalegruppe med andre foreldre. Målet er å støtte foreldre i omsorgs- og oppdragerrollen, motvirke psykososiale problemer og bedre barns oppvekstkår.

Hvem kan få tilbudet?

Alle foreldre og omsorgsgivere med barn i alderen 0-18 år.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med helsestasjonen, familiehuset eller Fagsenteret for barn og unge i din bydel.

Hva tilbyr vi?

Hør med din bydel for informasjon om hvilken type veildning de tilbyr. Noen av de tilbudene som tilbys er ICDP, PMTO og generell veiledning. Mer informasjon om tilbudene finner du nedenfor.

ICDP (International Child Development Programme)

I ICDP-programmet tilbys veiledning i grupper 8-10 ganger med varighet av 2 timer.

I gruppa øver vi på:

  • Følelsesmessig kommunikasjon – Å snakke om følelser, vise kjærlighet og gi anerkjennelse
  • Formidling og berikelse – Å fortelle, forklare og oppleve ting sammen med barnet ditt
  • Regulerende kommunikasjon – Grensesetting, å lede og planlegge

Du kan lese mer om ICDP-programmet på Bufdir

Parent Management Training (Oregon)

Parent Management Training (Oregon): Tilbyr råd og veiledning til foreldre med barn i alderen 3 - 12 år, som har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. PMTO er et tilbud til foreldre som ønsker å lære nye foreldreferdigheter som styrker samarbeidet med barnet.

Veiledningsteam

Veiledningsteam: Vi tilbyr samtaler til barn, ungdom og foreldre, par og familier som ønsker veiledning i forbindelse med utfordringer de opplever i livet. Dette gjelder både familier som bor sammen og de med to hjem. Vi har også mestringsgrupper for barn av psykisk syke og/eller rusavhengige.

Foreldreveiledning i hjemmet

Flere bydeler tilbyr også foreldreveiledning i hjemmet til familier med barn med funksjonsnedsettelse.

Hvem møter du?

Du møter fagfolk med spesialkompetanse på foreldreveiledning.

Pris

Tilbudet er gratis.