Individuell plan og koordinator

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).

Hva er en individuell plan?

En Individuell plan (IP) skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine.

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.
  • Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene.
  • Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage den.

Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Trenger du en koordinator for tjenestene dine?

Du kan få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ ansvarsgruppemøter. Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Koordinatoren er ansatt i bydelen.

Slik får du en individuell plan eller koordinator

Du må kontakte din koordinerende enhet hvis du vil søke om hjelp til å utarbeide en individuell plan og/eller benytte deg av tilbudet om koordinator. Sentrale oppgaver for koordinerende enhet er blant annet å ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering.