Til innhold
Parkering

Lade og parkere elbil

Elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet.

Krav om lading og betaling

  • Du må lade og betale på kommunens ladeplasser der dette er skiltet.
  • Parkering på vanlige parkeringsplasser er fortsatt gratis for elbil og hydrogenbiler.

Kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser

  • Det er gratis å parkere elbil og hydrogenbil på offentlige parkeringsplasser, inkludert beboerparkeringssoner.
  • Du må bruke urskive hvis det står på skiltet.
  • Du kan stå der like lenge som makstiden på skiltet tillater.
  • Hybridbiler, inkludert ladbare hybridbiler, må betale parkeringsavgift.

Slik bruker du urskive

Du må bruke urskive på parkeringsplassene som er skiltet med et symbol for urskive. Still urskiven på det tidspunktet du parkerer. Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du urskiven på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.

Logg inn for å bestille urskive.

Kommunale ladeplasser

Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading mot avgift». 

På kommunale ladeplasser som er skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn» er det gratis å parkere elbil og ladbare hybridbiler.

Pris

Du må betale på ladeplasser hele døgnet. Parkering på kommunal ladeplass koster 10 kroner per time på dagtid kl 09:00-20:00 mandag til søndag. Utenom dette tidsrommet koster det 5 kroner per time.

Parkeringstid

Ladeplasser med stor etterspørsel (takstsone 3051 lilla og 3052 lilla) har en begrenset parkeringstid på tre timer i tidsrommet kl. 09:00-20:00 mandag til lørdag. På søndager kan man stå hele dagen. 

Takstsoner, makstid og betaling for parkering.

Slik betaler du

Du betaler for ladeplassen på samme måte som for annen parkering.

Betalingsmåter for parkering.

Når avgiften er betalt og bilen parkert, startes lading med en RFID-brikke. Denne må være registrert hos Fortum Charge & Drive. Dette kan gjøres via deres app. RFID-brikken brukes bare til å åpne laderen, og et eventuelt abonnement på hurtiglading hos Fortum belastes ikke.

Hvor er ladestasjonene?

Kart over ladestasjoner for elbil og ladbar hybridbil

Slik bruker du nye ladestasjoner

For å låse opp og lade på nye ladestasjoner må du bruke en RFID-brikke. Brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive, via deres app. Dette er en midlertidig løsning og Oslo kommune utvikler en app som vil erstatte den.

Disse ladestasjonene har en type 2-kontakt. Du må ha med ladekabel med type 2 for å lade. Ladeeffekten er inntil 3,6kW (16A).

Slik bruker du eldre ladestasjoner

På ladestasjoner fra 2008 - 2012 må du bruke en nøkkel for å lade. Disse ladestasjonene har vanlig stikkontakt (schuko). Ladeeffekten er inntil 2,3kW (10A).

Meld fra om feil på ladestasjonen

Du kan melde fra om feil på ladestasjonen til vaktsentralen:
Telefon: 23 48 21 00 (døgnåpen)
Epost: vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no 

Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

Slik søker du om tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier