Til innhold
Parkering

Lade og parkere elbil

Endringer i priser for parkering fra 1. mars

Fra 1. mars 2020 må du betale parkeringsavgift for elbil på kommunale plasser, og prisen for beboerparkering og avgiftsbelagte plasser settes opp med 20 prosent.

Elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Du må lade og betale på kommunale ladeplasser og hurtigladeplasser der dette er skiltet.

Krav om lading og betaling

  • Du må lade og betale på kommunens ladeplasser og hurtigladeplasser der dette er skiltet.
  • Parkering på vanlige parkeringsplasser er fortsatt gratis for elbil og hydrogenbile

Parkeringsplasser

  • Det er gratis å parkere elbil og hydrogenbil på offentlige parkeringsplasser, inkludert beboerparkeringssoner.
  • Du kan stå der like lenge som makstiden på skiltet tillater.
  • Hybridbiler, inkludert ladbare hybridbiler, må betale parkeringsavgift.

Priser og betaling for parkering

Ladeplasser

Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading mot avgift». 

På kommunale ladeplasser som er skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn» er det gratis å parkere og lade elbil og ladbare hybridbiler.

Parkeringstid og urskive

Ladeplasser med stor etterspørsel (takstsone 3051 lilla og 3052 lilla) har en begrenset parkeringstid på tre timer i tidsrommet kl. 09:00-20:00 mandag til lørdag. På søndager kan man stå hele dagen. 

Takstsoner, makstid og betaling for parkering.

Du må bruke urskive på parkeringsplassene som er skiltet med et symbol for urskive. Still urskiven på det tidspunktet du parkerer. Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du urskiven på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.

Logg inn for å bestille urskive.

Pris og betaling på ladeplasser 

Du må betale på ladeplasser hele døgnet. Pris for parkering på kommunal ladeplass avhenger av tid på døgnet og takstsone. Du betaler for ladeplassen på samme måte som for annen parkering.

Betalingsmåter for parkering.

Takstsoner, makstid og betaling for parkering.

Slik bruker du nye ladestasjoner

For å låse opp og lade på nye ladestasjoner må du bruke en RFID-brikke. Brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive, via deres app. På kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken bare til å åpne laderen.

Disse ladestasjonene har en type 2-kontakt. Du må ha med ladekabel med type 2 for å lade. Ladeeffekten er inntil 7,2kW (32A).

Slik bruker du eldre ladestasjoner

På ladestasjoner fra 2008 - 2012 må du bruke en nøkkel for å lade. Disse ladestasjonene har vanlig stikkontakt (schuko). Ladeeffekten er inntil 2,3kW (10A).

Hurtigladeplasser inkl. semihurtigladere

Private ladeoperatører drifter hurtigladere og semihurtigladere på kommunale plasser. Du kan ikke lade lengre enn det makstiden på skiltene tillater. Her må alle betale for lading, også de med HC-kort. Dette gjelder for:

  • Neuberggata 9B
  • Stavangergata 44C
  • Drammensveien 161
  • Monrads gate 11

Pris og betaling for hurtiglading og semihurtiglading

Prisen for hurtiglading og semihurtiglading varierer etter ladeoperatørens  egne takster. Informasjon om priser er oppgitt på ladestasjonene. Her må alle betale for lading, også de med HC-kort.

Du kan betale for ladingen med ladeoperatørens ladebrikke, app eller SMS.

Hvor er ladestasjonene?

Kart over ladestasjoner for elbil og ladbar hybridbil

Kartlegging av ladebehov i Oslo 2019 (PDF 1MB)

Meld fra om feil på ladestasjonen

Du kan melde fra om feil på ladestasjonen til vaktsentralen:

Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

Slik søker du om tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier