Beboerparkering

Forny eller endre din beboerparkering

Du må selv sørge for å ha gyldig beboerparkering til enhver tid. Dette betyr at du må melde fra til kommunen hvis du for eksempel flytter eller får nytt kjøretøy.

Søk om fornyelse av beboerparkeringstillatelsen

Beboerparkeringstillatelsen må fornyes hvert år. Hvis du har valgt å motta varsler på SMS, vil du få en påminnelse fra kommunen når det nærmer seg utløpsdato for din beboerparkering. Hvis du vil fortsette å ha beboerparkering bør du søke på nytt igjen tre uker før avtalen går ut.

Saksbehandlingstiden for å fornye beboerparkering er inntil 14 dager.

Den nye tillatelsen vil starte i samme øyeblikk tillatelsen du har utløper.

Meld fra om bytte av bil

Hvis du bytter bil, må du endre din beboerparkering slik at du ikke får bot. Du må også endre beboerparkering om du midlertidig disponerer et annet kjøretøy.
I løpet av avtaleperioden kan du:

  • bytte bil midlertidig tre ganger med varighet på tre uker, for eksempel mens bilen beboerparkeringen er registrert på står på verksted
  • bytte bil permanent to ganger ved for eksempel kjøp av  ny bil

Du kan ikke bruke samme tillatelse på flere biler.

Endre beboerparkeringen din (logg inn)

Avslutt din beboerparkering

Du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Har du valgt å betale hele beløpet med én gang får du refundert gjenværende beløp over 200 kroner. Det vil ta 3-4 virkedager å få restbeløpet på konto. Har du valgt delbetaling gir vi ikke refusjon, men tillatelsen er gyldig ut perioden du har betalt for.

Du må si opp beboerparkeringen din om du flytter ut fra et område med beboerparkering eller kvitter deg med kjøretøyet. 

Endre beboerparkeringen din (logg inn)

Meld fra om adresseendring

Hvis du flytter til et annet område med beboerparkering, må du endre beboerparkeringen din slik at du ikke får bot. Endrer du adressen din vil sonen i tillatelsen din oppdateres. Hvis du flytter ut av et område med beboerparkering til et område uten beboerparkering må du avslutte beboerparkeringen din.
 
Endre beboerparkeringen din (logg inn)

Endre kortinformasjon og se betalingshistorikk

Hvis du har valgt delbetaling kan du logge inn og se betalingshistorikk og kommende trekk. Du kan også endre kortinformasjon hvis du for eksempel har et bankkort som utløper.

Endre beboerparkeringen din (logg inn)

Kontaktinformasjon

Kontakt Bymiljøetaten

Relevante lenker

Forskriften om beboerparkering i Oslo