Slik påvirker du

Du kan si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende oss en e-post eller kontakte en politiker.

Åpen halvtime

Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd her

Les om styringen av Oslo