Politikk og politiske møter

121 treff av 121 politikere

Aktive filtre

  Abdillahi, Assiya Mohammad

  Medlem av Sagene Ungdomsråd

  Født: 2005

  Andersen, Fatima (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 917 59 534

  Født: 1985

  Ariafar, Shahram

  Leder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Telefon: 400 38 338

  Født: 1975

  Asfaha, Almaz (Miljøpartiet De Grønne)

  Leder av Sagene arbeidsutvalg
  Leder av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 905 06 483

  Født: 1989

  Bakken, Kjell

  Medlem av Sagene eldreråd

  Telefon: 928 63 351

  Født: 1950

  Berg, Marius (Venstre)

  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 959 71 517

  Født: 1984

  Berg, Mathias Nikolai

  Medlem av Sagene Ungdomsråd

  Født: 2005

  Berget, Øyvind (Høyre)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Bernhardsen, Arne (Rødt)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

  Telefon: 901 03 054

  Født: 1954

  Bjørklund, Hilde Margrete (Høyre)

  Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
  Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 930 85 213

  Født: 1970

  Bjørn, Aud Karin (Rødt)

  Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 916 42 123

  Født: 1962

  Bjørnsen, Bjørn Olav (Rødt)

  Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 917 91 731

  Født: 1948

  Blomberg, Unni

  Nestleder av Sagene eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 922 83 139

  Født: 1948

  Borgland, Bjørn (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Braaten, Anne Berg

  Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Telefon: 920 46 666

  Dammerud, Øyvind (Venstre)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

  Danielsen, Anders Skyrud (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

  Delsett, Lene Liebe (Rødt)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 901 34 531

  Født: 1985

  Dåsnes, Anna (Venstre)

  Medlem av Helse- og mestringkomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 919 15 225

  Født: 1998

  Endsjø, Thor Øistein

  Medlem av Sagene eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

  Telefon: 906 58 365

  Født: 1936

  Enge, Mariann (Rødt)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

  Telefon: 981 15 329

  Født: 1971

  Engen, Isabel

  Nestleder av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Medlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

  Telefon: 456 19 379

  Født: 1990

  Eritzland, Kjetil Ottar (Venstre)

  Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
  Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 984 01 038

  Født: 1961

  Espeland, Ernst Inge (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Helse- og mestringkomitéen

  Fatland, Even (Høyre)

  Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

  Finnanger, Jonas (Sosialistisk Venstreparti)

  Nestleder av Helse- og mestringkomitéen
  Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
  Medlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 995 04 109

  Født: 1989

  Finnseth, Eilif Hallingstad (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

  Fjelltun, Sidsel (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 410 05 929

  Født: 1988

  Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet)

  Nestleder av Sagene arbeidsutvalg
  Nestleder av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 952 25 335

  Født: 1989

  Fossum, Widar (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

  Fredriksen, Andreas (Høyre)

  Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
  Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 988 65 884

  Født: 1993

  Fredriksen, Ingrid Kvamme (Rødt)

  Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
  Medlem av Sagene bydelsutvalg

  Telefon: 930 58 497

  Født: 1984

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd