Møte i Frogner Bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframleggene når de blir publisert:

 

Oppfølging strategisk plan 2016-2019: vedlegg 1

Toppheim, Henrik Ibsens g. 60, uttalelse: vedlegg 1

Toppheim, Henrik Ibsens g. 60, uttalelse: vedlegg 2

San Francisco Breadbowl, Skovv. 8, uttalelse: vedlegg 1

SaLTO årsrapport 2017: vedlegg 1

SaLTO handlingsplan region vest: vedlegg 1

SaLTO handlingsplan region vest: vedlegg 2

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: vedlegg 1

Avviksrapport per 30.04.2018: vedlegg 1

Avviksrapport per 30.04.2018: vedlegg 2

Oppsummering regnskapsrevisjonen 2017: vedlegg 1

Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling, Tunco: vedlegg 1

Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling, Tunco: vedlegg 2

Bygdøy Allé 18 - uttalelse til ny skjenkebevilling ute: vedlegg 1

Asian Box - uttalelse til ny skjenkebevilling ute: vedlegg 1

Asian Box, tegning over området: vedlegg 2

Asian Box, bilde: vedlegg 3

Asian Box, bilde: vedlegg 4

Asian Box, tegning: vedlegg 5

Asian Box, bilde: vedlegg 6

Lille Herbern, Herbernveien 1, uttalelse: vedlegg 1

Valkyrie, Valkyriegata 1, uttalelse: vedlegg 1

O-sak, bevillinger, Cafe Mistral: vedlegg 1

O-sak, bevillinger, Vérité vinbar: vedlegg 2

Innkalling

Innkalling BU-møte 12.06.18 med komiteenes innstillinger (PDF 748KB)

Protokoll

Protokoll BU 12.06.2018 (PDF 204KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 90/18
Godkjenning av innkalling og saksliste BU 12.06.2018
PS 91/18
PS 92/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 05.06.2018
PS 93/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 05.06.2018
PS 94/18
PS 95/18
PS 96/18
PS 97/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2018
PS 98/18
PS 99/18
PS 100/18
Uttalelse til offentlig ettersyn – Strømsborgveien 46
PS 101/18
Oppdatering av orientering om kollektivtrafikkplaner i Frogner
PS 102/18
Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) sommeren 2018
PS 103/18
Avviksrapport fra bydel Frogner per 30.04.2018
PS 104/18
PS 105/18
PS 106/18
Delegasjon av myndighet for behandling av saker etter alkoholloven sommeren 2018
PS 107/18
Asian Box, Sporveisgata 35 b – uttalelse til ny skjenkebevilling ute
PS 108/18
BA 18, Bygdøy Allé 18 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ute
PS 109/18
Tunco, Skovveien 3 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ute
PS 110/18
PS 111/18
PS 112/18
PS 113/18
PS 114/18
PS 115/18
Oppnevning og fritak av medlem i driftsstyre Uranienborg skole - A
PS 116/18
Topphem, Henrik Ibsens gate 60 c – uttalelse til skjenkebevilling
PS 117/18
Zawai, Briskebyveien 22 b – uttalelse til skjenkebevilling
PS 118/18
San Fransisco Breadbowl, Skovveien 8 – uttalelse til skjenkebevilling
O-SAK 11/18

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted