Uttalelse til offentlig ettersyn – Strømsborgveien 46