Møte i Frogner Bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframleggene når de blir publisert:

Oppfølging strategisk plan 2016-2019: vedlegg 1

Toppheim, Henrik Ibsens g. 60, uttalelse: vedlegg 1

Toppheim, Henrik Ibsens g. 60, uttalelse: vedlegg 2

San Francisco Breadbowl, Skovv. 8, uttalelse: vedlegg 1

SaLTO årsrapport 2017: vedlegg 1

SaLTO handlingsplan region vest: vedlegg 1

SaLTO handlingsplan region vest: vedlegg 2

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: vedlegg 1

Avviksrapport per 30.04.2018: vedlegg 1

Avviksrapport per 30.04.2018: vedlegg 2

Oppsummering regnskapsrevisjonen 2017: vedlegg 1

Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling, Tunco: vedlegg 1

Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling, Tunco: vedlegg 2

Bygdøy Allé 18 - uttalelse til ny skjenkebevilling ute: vedlegg 1

Asian Box - uttalelse til ny skjenkebevilling ute: vedlegg 1

Asian Box, tegning over området: vedlegg 2

Asian Box, bilde: vedlegg 3

Asian Box, bilde: vedlegg 4

Asian Box, tegning: vedlegg 5

Asian Box, bilde: vedlegg 6

Lille Herbern, Herbernveien 1, uttalelse: vedlegg 1

Valkyrie, Valkyriegata 1, uttalelse: vedlegg 1

O-sak, bevillinger, Cafe Mistral: vedlegg 1

O-sak, bevillinger, Vérité vinbar: vedlegg 2

Innkalling

Innkalling BU-møte 12.06.18 med komiteenes innstillinger (PDF 748KB)

Protokoll

Protokoll BU 12.06.2018 (PDF 204KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje