BA 18, Bygdøy Allé 18 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ute