Godkjenning av innkalling og saksliste BU 12.06.2018