Slik påvirker du

Du kan si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende oss en e-post eller kontakte en politiker.

Åpen halvtime

Møtene i politiske organer starter med åpen halvtime. Her har du som innbygger anledning til å ta opp aktuelle saker og til å informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, men politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Det er ikke nødvendig å melde seg til åpen halvtime før selve møtet, men har du spørsmål til ordningen, ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.

Ved mange fremmøtte som ønsker å ta ordet i åpen halvtime, vil bydelsutvalgets leder vurdere begrensninger i taletid for hvert innlegg. Ønsker du ordet, er det en fordel om du melder dette per e-post i forkant av møtet til møtesekretær: sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no.

Du kan også tegne deg i selve møtet.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd her.

Les om styringen av Oslo