Til innhold
Bydel Bjerke

Politikk i Bydel Bjerke

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Illustrasjonsbilde

Er du opptatt av en politisk sak?

Som innbygger i Bydel Bjerke har du mulighet til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.