Bydel Bjerke

Velkommen til Bydel Bjerke!

Bydel Bjerke ligger ved Groruddalens utløp mellom sentrum og marka. Folketallet i bydelen er på omtrent 32 500 innbyggere, men det er et tall som er forventet å stige i årene som kommer.

Mange barnefamilier flytter til bydelen og det er flere store utviklingsområder. Bydelen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen. Med utgangspunkt i vår visjon «Bydel Bjerke – en bydel for alle» jobber vi for å skape et godt lokalsamfunn med gode levekår for alle våre innbyggere. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.