Bydel Bjerke

Velkommen til Bydel Bjerke!

Bydel Bjerke ligger ved Groruddalens utløp mellom sentrum og marka. Folketallet i bydelen er på omtrent 32 500 innbyggere, men det er et tall som er forventet å stige i årene som kommer. 

Mange barnefamilier flytter til bydelen og det er flere store utviklingsområder. Bydelen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen. Med utgangspunkt i vår visjon «Bydel Bjerke – en bydel for alle» jobber vi for å skape et godt lokalsamfunn med gode levekår for alle våre innbyggere. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

bilder av damer som synger

Møteplass for nærmiljøet

Årvoll omsorgssenter er bydelens nye samlingssted for store og små. Huset rommer 80 Omsorg+ leiligheter og har en hyggelig kafeteria med tilhørende bibliotek. Det er hobbyrom, trimrom, frisør og fotpleie. Frivilligheten har egne rom og arrangerer en rekke aktiviteter på huset. Velkommen!