Livssituasjon og hjelpebehov til brukere i hjemmetjenesten med omfattende bistandsbehov