Politiske saker 2016

Livssituasjon og hjelpebehov til brukere i hjemmetjenesten med omfattende bistandsbehov