Møte i Østensjø omsorgskomite

Sak 27/16 - Godkjenning av sakskart 4/2016

Sak 28/16 - Godkjenning av protokoll 3/2016

Sak 29/16 - Informasjon fra administrasjonen

Sak 41/16 - Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk- muntlig orientering

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret