Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Saker og møter i omsorgskomiteen

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP), Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Navn Parti Rolle E-post
Siri Tøvik AP Leder siritovik@outlook.com
Said Aamin AP Nestleder said100@hotmail.no
Siri Jensrud AP Medlem jensrud.siri@gmail.com
Sverre Skre V Medlem sverre.skre@gmail.com
Svanhild Benedicte Grimstad H Medlem svanhild.b.grimstad@gmail.com
Anders Kjennerud FrP Medlem anders.kjennerud@icloud.com
Alexander Utgård Hopland-Wøien R Medlem alexwoi55@gmail.com
Tone Salthe SV Medlem tonesalthe@gmail.com
Sella Aarrestad Provan MDG Medlem sellaprovan@gmail.com
Liv Thorstensen AP 1. vara livtensen@gmail.com
Ibrahim Temel AP 2. vara ibrahimtemel@live.no
Randi Vollmeraus AP 3. vara randvo@online.no
Kåre John Andersen AP 4. vara kja@getmail.no
Fredrik Engelstad Gullerud AP 5. vara fredrikeg@gmail.com
Espen Smedsrud H 1. vara supersjef@hotmail.com
Anne Maria Røe H 2. vara
H 3. vara
Bernhard Pettersson Bærø V 1. vara Bernhardpettersson@live.no
Marit Jacobsen V 2. vara
Ann Carnarius Elseth FrP 1. vara elseth.ann@gmail.com
Aina Stenersen FrP 2. vara Stenersenaina@gmail.com
Ingjerd Bøhaugen R 1. vara ingjerdb@hotmail.com
R 2. vara
Anne Minken R 3. vara aminken@online.no
Sunniva De Leon SV 1. vara sunnivadeleon@gmail.com
Toril Høimyr SV 2. vara Toril.hoimyr@gmail.com
Kyrre Johan Bentzen SV 3. vara kyrrejb@gmail.com
Gro Sandgrind MDG 1. vara Sandgrind.gro@gmail.com
Dag Vestrheim MDG 2. vara Dagvest@gmail.com
Torill Wettre MDG 3. vara

Medlemmer

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg
Kjersti Ryen Strømnes
Telefon
Politisk sekretariat