Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Saker og møter i omsorgskomiteen

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP), Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Navn Parti Rolle E-post
Siri Tøvik AP Leder siritovik@outlook.com
Said Aamin AP Nestleder said100@hotmail.no
Siri Jensrud AP Medlem jensrud.siri@gmail.com
Sverre Skre V Medlem sverre.skre@gmail.com
Svanhild Benedicte Grimstad H Medlem svanhild.b.grimstad@gmail.com
Anders Kjennerud FrP Medlem anders.kjennerud@icloud.com
Alexander Utgård Hopland-Wøien R Medlem alexwoi55@gmail.com
Tone Salthe SV Medlem tonesalthe@gmail.com
Sella Aarrestad Provan MDG Medlem sellaprovan@gmail.com
Liv Thorstensen AP 1. vara livtensen@gmail.com
Ibrahim Temel AP 2. vara ibrahimtemel@live.no
Randi Vollmeraus AP 3. vara randvo@online.no
Kåre John Andersen AP 4. vara kja@getmail.no
Fredrik Engelstad Gullerud AP 5. vara fredrikeg@gmail.com
Espen Smedsrud H 1. vara supersjef@hotmail.com
Anne Maria Røe H 2. vara
H 3. vara
Bernhard Pettersson Bærø V 1. vara Bernhardpettersson@live.no
Marit Jacobsen V 2. vara
Ann Carnarius Elseth FrP 1. vara elseth.ann@gmail.com
Aina Stenersen FrP 2. vara Stenersenaina@gmail.com
Ingjerd Bøhaugen R 1. vara ingjerdb@hotmail.com
R 2. vara
Anne Minken R 3. vara aminken@online.no
Sunniva De Leon SV 1. vara sunnivadeleon@gmail.com
Toril Høimyr SV 2. vara Toril.hoimyr@gmail.com
Kyrre Johan Bentzen SV 3. vara kyrrejb@gmail.com
Gro Sandgrind MDG 1. vara Sandgrind.gro@gmail.com
Dag Vestrheim MDG 2. vara Dagvest@gmail.com
Torill Wettre MDG 3. vara

Medlemmer

Siri Tøvik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Said Aamin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Siri Jensrud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Sverre Skre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Svanhild Grimstad (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Anders Kjennerud (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud gård barnehage
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Alexander Utgård Hopland-Wøien (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Tone Salthe (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Sella Aarrestad Provan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Liv Thorstensen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Ibrahim Temel (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Randi Vollmerhaus (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg 1 for sykehjem
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Anne Minken (Rødt)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Fredrik Gullerud (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Espen Smedsrud (Høyre)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Anne Maria Røe (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Bernard Pettersson Bærø (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Marit Jacobsen (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Ann Carnarius Elseth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Aina Stenersen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Ingjerd Bøhaugen (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Kyrre Johan Bentzen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Toril Høimyr (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Gro Sandgrind (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Holtet barnehage
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Dag Vestrheim (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Torill Wettre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg
Kjersti Ryen Strømnes
Telefon
Politisk sekretariat