Behandling av årsregnskap for 2015 med øvrige justeringer