Til innhold
Politiske saker 2016

Behandling av årsregnskap for 2015 med øvrige justeringer